Zoeken

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, suspensie voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is FSME-IMMUN 0,25 ml en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior is een vaccin dat gebruikt wordt ter preventie van de ziekte veroorzaakt door het tekenmeningo-encefalitisvirus (TBE). Het is geschikt voor kinderen van 1 tot en met 15 jaar.
 Het vaccin stimuleert het lichaam om zijn eigen bescherming (antistoffen) tegen dit virus aan te maken.  Het biedt geen bescherming tegen andere virussen en bacteriën (waarvan sommige ook overgedragen worden door tekenbeten) die soortgelijke verschijnselen kunnen veroorzaken.
Het tekenmeningo-encefalitisvirus kan zeer ernstige infecties veroorzaken van de hersenen of de ruggengraat en het ruggenmergvlies. Deze infecties starten vaak met hoofdpijn en een hoge lichaamstemperatuur. Bij sommige personen en in de ernstigste gevallen kunnen zij zich verder ontwikkelen en leiden tot bewustzijnsverlies, coma en overlijden.
Teken kunnen drager zijn van het virus dat via tekenbeten overgedragen wordt op de mens. De kans om te worden gebeten door teken die het virus dragen is zeer hoog in grote delen van Europa en Centraal-en Oost-Azië. Mensen die in deze delen van de wereld wonen of er op vakantie gaan, lopen het risico om tekenencefalitis te krijgen. Teken worden niet altijd herkend op de huid, zodat beten niet kunnen worden opgemerkt.
 Zoals alle vaccins, kan ook dit vaccin geen volledige bescherming bieden van iedereen die ingeënt is.
 Het is niet waarschijnlijk dat u of uw kind met één dosis van het vaccin beschermd bent tegen infecties. U
of uw kind heeft drie doses nodig (zie rubriek 3 voor meer informatie) voor een optimale bescherming.
 Het product biedt geen levenslange bescherming. Regelmatige boosterdoses zijn noodzakelijk (zie rubriek

3 voor meer informatie)  Er zijn geen gegevens over profylaxe na blootstelling (vaccinatie na tekenbeet).

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubrieken 4,2, 4.4, 4.8, 6.5 en 6.6: 19 september 2018

Registratienummer: RVG 30108
Procedurenummer: AT/H/0126/001
ATC: J07BA01 - Encephalitis, Tick Borne, Inactivated, Whole Virus
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 22 december 2004
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar