Zoeken

Infanrix-IPV + Hib, poeder en suspensie voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE GECONJUGEERD AAN TETANUS TOXOÏD (PRP-T)
PERTACTINE (69KD Buitenmembraan Proteine)
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, geadsorbeerd
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE I (Mahoney Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE II (MEF-1 Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE III (Saukett Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
ATC: J07CA06 - Diphtheria-Hemophilus Influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
MEDIUM 199
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 34567
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 november 2006
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar