Zoeken

Infanrix-IPV + Hib, poeder en suspensie voor suspensie voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS INFANRIX-IPV+HIB EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Infanrix-IPV+Hib is een vaccin dat wordt gebruikt om uw kind tegen vijf ziektes te beschermen:
• Difterie: een ernstige bacteriële infectie van hoofdzakelijk de luchtwegen en soms de huid. De luchtwegen raken gezwollen waardoor ernstige ademhalingsmoeilijkheden en soms verstikking worden veroorzaakt. De bacteriën maken een vergif dat zenuwbeschadiging, hartproblemen en zelfs de dood kan veroorzaken.

• Tetanus (kaakkramp): tetanusbacteriën komen het lichaam binnen via sneeën, schrammen of wonden in de huid. Verbrandingen, breuken, diepe wonden of wonden verontreinigd met aarde, stof, paardenmest / gier of houtsplinters zijn wonden die met name voor infectie vatbaar zijn. De bacteriën maken een vergif dat spierstijfheid, pijnlijke spierspasmes, toevallen en zelfs de dood kan veroorzaken. De spierspasmes kunnen sterk genoeg zijn om botbreuken van de ruggengraat te veroorzaken.

• Pertussis (kinkhoest): een zeer besmettelijke ziekte van met name de luchtwegen. Het veroorzaakt ernstige hoestaanvallen die de normale ademhaling kunnen belemmeren. Het hoesten gaat vaak gepaard met een “gierend" geluid. De hoest kan 1 - 2 maanden of langer duren. Pertussis kan ook oorontstekingen, bronchitis die lang kan duren, longontsteking, toevallen, hersenbeschadiging en zelfs de dood veroorzaken.

• Poliomyelitis (polio): is een virale infectie. Meestal veroorzaakt het alleen een milde ziekte maar bij sommige mensen veroorzaakt het permanente schade of zelfs de dood. In de meest ernstige vorm veroorzaakt het poliovirus verlamming van de spieren (spieren kunnen niet bewegen), waaronder de spieren die nodig zijn voor ademhaling en beweging. De ledematen die door de aandoening zijn aangedaan kunnen pijnlijk vervormd zijn.

• Haemophilus influenzae type b (Hib): kan zwelling van de hersenen (ontsteking) veroorzaken. Dit kan tot ernstige complicaties leiden zoals geestelijke achterlijkheid, hersenverlamming, doofheid, epilepsie of gedeeltelijke blindheid. Het kan ook zwelling van de keel veroorzaken waardoor de
persoon kan stikken. Soms kan de bacterie tevens het bloed, hart, longen, botten, gewrichten en oog en mondweefsel besmetten.

Hoe werkt het vaccin*
 Infanrix-IPV + Hib helpt het lichaam van uw kind om zichzelf te beschermen door middel van het aanmaken van antilichamen. Deze zullen uw kind beschermen tegen bovengenoemde ziekten

 zoals met alle vaccins beschermt Infanrix-IPV+Hib niet alle kinderen die zijn gevaccineerd

 het vaccin kan de ziekten waar het tegen beschermt niet zelf veroorzaken

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 2: 31 december 2017

Registratienummer: RVG 34567
ATC: J07CA06 - Diphtheria-Hemophilus Influenzae B-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 november 2006
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar