Zoeken

Infanrix-IPV, suspensie voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Infanrix-IPV en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Infanrix-IPV is een vaccin dat bij kinderen wordt gebruikt om vier ziektes te voorkomen: difterie, tetanus, pertussis (kinkhoest) en poliomyelitis (polio). De werking van het vaccin zorgt ervoor dat het lichaam haar eigen bescherming (antistoffen) produceert tegen deze ziektes.

Difterie: difterie betreft hoofdzakelijk de luchtwegen en soms de huid. In het algemeen raken de luchtwegen ontstoken (gezwollen) waardoor ernstige ademhalingsmoeilijkheden en soms verstikking worden veroorzaakt. De bacteriën zetten ook een toxine (vergif) vrij dat zenuwbeschadiging, hartproblemen en zelfs de dood kan veroorzaken.


Tetanus (kaakkramp): tetanusbacteriën komen het lichaam binnen via sneeën, schrammen of wonden in de huid. Verbrandingen, breuken, diepe wonden of wonden verontreinigd met aarde, stof, paardenmest/gier of houtsplinters zijn wonden die met name voor infectie vatbaar zijn. De bacteriën zetten een toxine (vergif) vrij dat spierstijfheid, pijnlijke spierspasmes, toevallen en zelfs de dood kan veroorzaken. De spierspasmes kunnen sterk genoeg zijn om botbreuken van de ruggengraat te veroorzaken.


Pertussis (kinkhoest): pertussis is een zeer besmettelijke ziekte. De ziekte betreft met name de luchtwegen waarbij ernstige hoestaanvallen worden veroorzaakt die de normale ademhaling kunnen belemmeren. Het hoesten gaat vaak gepaard met een “gierend" geluid, vandaar de gebruikelijke naam kinkhoest. De hoest kan 1-2 maanden of langer duren. Pertussis kan ook oorontstekingen, bronchitis die lang kan duren, longontsteking, toevallen, hersenbeschadiging en zelfs de dood veroorzaken.


Poliomyelitis (Polio): poliomyelitis, soms simpelweg “polio" genoemd, is een virale infectie die verschillende effecten kan hebben. Meestal veroorzaakt het alleen een milde ziekte doch bij sommige mensen veroorzaakt het permanente schade of zelfs de dood. In de meest ernstige vorm veroorzaakt het poliovirus verlamming van de spieren (spieren kunnen niet bewegen), daarbij inbegrepen de spieren die nodig zijn voor ademhaling en beweging. De ledematen die door de aandoening zijn aangedaan kunnen pijnlijk vervormd zijn.

Pagina 1 van 6

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging:. Dit betreft rubrieken 4.8: 23 december 2015

Registratienummer: RVG 34568
ATC: J07CA02 - Diphtheria-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 november 2006
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar