Zoeken

Infanrix hexa, poeder en suspensie voor suspensie voor injectie, poeder en suspensie voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD 60 > IE/ml
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE GECONJUGEERD AAN TETANUS TOXOÏD (PRP-T) 20 µg/ml
HEPATITIS B-OPPERVLAKTE-ANTIGEEN 20 µg/ml
PERTACTINE (69KD Buitenmembraan Proteine) 16 µg/ml
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, GEADSORBEERD 50 µg/ml
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD 50 µg/ml
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE I (Mahoney Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD 80 DU/ml
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE II (MEF-1 Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD 16 DU/ml
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE III (Saukett Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD 64 DU/ml
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD 80 > IE/ml
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
LACTOSE 0-WATER
MULTI-COMPONENT MEDIUM 199
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/00/152
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 oktober 2000
Niet beschikbaar