Zoeken

Bexsero, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof:
  • GEINACTIVEERD BUITENMEMBRAAN BLAASJES EN FRAGMENTEN (OMV) VAN N. MENINGITIDIS, SEROGROEP B, Stam NZ98-254 GEMETEN ALS PorA, Serogroep P1.4 PROTEÏNE 50 µg/ml
  • RECOMBINANT N. MENINGITIDIS, SEROGROEP B NHBA (Neisseria Heparin Binding Antigen) PROTEÏNE, Stam NZ98-254 GEFUSEERD MET ACCESSORY PROTEÏNE 953, Stam 2996 100 µg/ml
  • RECOMBINANT N. MENINGITIDIS, SEROGROEP B NadA (Neisseria adhesin A) PROTEÏNE, Stam 2996 100 µg/ml
  • RECOMBINANT N. MENINGITIDIS, SEROGROUP B fHBP (factor H Binding Protein) PROTEÏNE, Stam MC58 GEFUSEERD MET ACCESSORY PROTEÏNE 936, Stam 2996 100 µg/ml
Hulpstoffen:
  • ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE SAMENSTELLING overeenkomend met ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
  • HISTIDINE, (L-)
  • NATRIUMCHLORIDE
  • SACCHAROSE
  • WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/12/812
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 januari 2013
Niet beschikbaar