Zoeken

Seebri Breezhaler 44 microgram inhalatiepoeder in harde capsules

Werkzame stof: GLYCOPYRRONIUMBROMIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
GLYCOPYRRONIUM


Registratienummer: EU/1/12/788
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 september 2012
Niet beschikbaar