Zoeken

Hexyon, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD 40 >= IE/ml
GEÏNACTIVEERD POLIOMYELITIS VIRUS TYPE 1, stam Mahoney 58 D-antigeen eenheden/ml
GEÏNACTIVEERD POLIOMYELITIS VIRUS TYPE 2, stam MEF1 14 D-antigeen eenheden/ml
GEÏNACTIVEERD POLIOMYELITIS VIRUS TYPE 3, stam Saukett 52 D-antigeen eenheden/ml
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B POLYSACCHARIDE GECONJUGEERD AAN TETANUS TOXOÏD (PRP-T) 24 µg/ml
HEPATITIS B OPPERVLAKTE ANTIGEEN, (rDNA, GISTAFGELEID) SANOFI PASTEUR 20 µg/ml
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, GEADSORBEERD 50 µg/ml
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD 50 µg/ml
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD 80 >= IE/ml
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
AMINOZUREN (AANTAL 12)
AZIJNZUUR (E 260)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
TROMETAMOL
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/13/829
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 april 2013
Niet beschikbaar