Zoeken

Incruse Ellipta 55 microgram inhalatiepoeder, voorverdeeld

Werkzame stof: UMECLIDINIUMBROMIDE 74,2 µg/dosis SAMENSTELLING overeenkomend met
UMECLIDINIUM 62,5 µg/dosis
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/14/922
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 april 2014
Niet beschikbaar