Zoeken

Fiasp 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE ASPART 100 IE/ml
Hulpstoffen: ARGININEHYDROCHLORIDE, (L-)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
FENOL
GLYCEROL (E 422)
METACRESOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NICOTINAMIDE
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDIACETAAT 2-WATER (E 650) SAMENSTELLING overeenkomend met

ZINK (Zn2+)
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/16/1160
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 januari 2017
Niet beschikbaar