Zoeken

Shingrix, poeder en suspensie voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: RECOMBINANT VARICELLA ZOSTER VIRUS GLYCOPROTEINE E-ANTIGEEN 100 µg/ml
Hulpstoffen: 3-O-DESACYL-4'-MONOFOSFORYLLIPIDE A
CHOLESTEROL
DIKALIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
DIOLEOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
QS-21
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/18/1272
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 maart 2018
Niet beschikbaar