Zoeken

Kaftrio 100 mg/50 mg/75 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ELEXACAFTOR
IVACAFTOR
TEZACAFTOR
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
HYPROMELLOSEACETAATSUCCINAAT
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1468
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 augustus 2020
Niet beschikbaar