Zoeken

Cibinqo 100 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ABROCITINIB
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/21/1593
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 december 2021
Niet beschikbaar