Zoeken

JCOVDEN, suspensie voor injectie

Werkzame stof: REPLICATIE-INCOMPETENT RECOMBINANT ADENOVIRUS SEROTYPE 26 VECTOR CODEREND VOOR GEMODIFICEERD SARS-COV-2 SPIKE GLYCOPROTEÏNE 100000000000 >= vp/ml
Hulpstoffen: CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
ETHANOL 4,08 mg/ml
HYDROXYPROPYLBETADEX
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1525
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 maart 2021
Niet beschikbaar