Zoeken

JCOVDEN, suspensie voor injectie

Werkzame stof:
  • REPLICATIE-INCOMPETENT RECOMBINANT ADENOVIRUS SEROTYPE 26 VECTOR CODEREND VOOR GEMODIFICEERD SARS-COV-2 SPIKE GLYCOPROTEÏNE 100000000000 >= vp/ml
Hulpstoffen:
  • CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
  • ETHANOL 4,08 mg/ml
  • HYDROXYPROPYLBETADEX
  • NATRIUMCHLORIDE
  • NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
  • POLYSORBAAT 80 (E 433)
  • TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
  • WATER VOOR INJECTIE
  • ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1525
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 maart 2021
Niet beschikbaar