Zoeken

Nuvaxovid, dispersie voor injectie

Werkzame stof: RECOMBINANT SPIKE PROTEÏNE ZONDER SIGNAAL PEPTIDE VAN HET SARS-COV-2 VIRUS 5 µg/dosis
Hulpstoffen: CHOLESTEROL
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 7-WATER (E 339)
FOSFATIDYLCHOLINE, EI
KALIUMCHLORIDE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
QUILLAJA SAPONARIA MOLINA SCHORS, GEZUIVERD EXTRACT, FRACTIE A
QUILLAJA SAPONARIA MOLINA SCHORS, GEZUIVERD EXTRACT, FRACTIE C
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/21/1618
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 december 2021
Niet beschikbaar