Zoeken

Comirnaty 10 microgram/dosis, concentraat voor dispersie voor injectie

Werkzame stof: TOZINAMERAN 0,1 mg/ml
Hulpstoffen: ((4-HYDROXYBUTYL)AZAANDIYL)BIS(HEXAAN-6,1-DIYL)BIS(2-HEXYLDECANOAAT)
1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
2-[(POLYETHYLEENGLYCOL)-2000]-N,N-DITETRADECYLACETAMIDE
CHOLESTEROL
SACCHAROSE
TROMETAMOL
TROMETAMOLHYDROCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1528
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 december 2020
Niet beschikbaar