Zoeken

Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgram)/dosis concentraat voor dispersie voor injectie

Werkzame stof:
  • FAMTOZINAMERAN 50 µg/ml
  • TOZINAMERAN 50 µg/ml
Hulpstoffen:
  • ((4-HYDROXYBUTYL)AZAANDIYL)BIS(HEXAAN-6,1-DIYL)BIS(2-HEXYLDECANOAAT)
  • 1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
  • 2-[(POLYETHYLEENGLYCOL)-2000]-N,N-DITETRADECYLACETAMIDE
  • CHOLESTEROL
  • SACCHAROSE
  • TROMETAMOL
  • TROMETAMOLHYDROCHLORIDE
  • WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1528
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 december 2020
Niet beschikbaar