Zoeken

Optison 0,19 mg/ml dispersie voor injectie

Werkzame stof: PERFLUTREN deeltjes/ml
Hulpstoffen: ACETYLTRYPTOPHAAN (L-vorm)
CAPRYLZUUR (E 570)
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/98/065
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 mei 1998
Niet beschikbaar