Zoeken

Fendrix, suspensie voor injectie

Werkzame stof: HEPATITIS B-OPPERVLAKTE-ANTIGEEN 40 µg/ml
Hulpstoffen:


Registratienummer: EU/1/04/0299
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 februari 2005
Niet beschikbaar