Zoeken

RotaTeq, orale oplossing

Werkzame stof: HUMAAN ROTAVIRUSVACCIN, Levend verzwakt, reassortant serotype G1 (stam W179-9) 1,1 >= E/ml
HUMAAN ROTAVIRUSVACCIN, Levend verzwakt, reassortant serotype G2 (stam SC2-9) 1,4 >= E/ml
HUMAAN ROTAVIRUSVACCIN, Levend verzwakt, reassortant serotype G3 (stam W178-8) 1,1 >= E/ml
HUMAAN ROTAVIRUSVACCIN, Levend verzwakt, reassortant serotype G4 (stam BrB-9) 1 >= E/ml
HUMAAN ROTAVIRUSVACCIN, Levend verzwakt, reassortant serotype P1(8) (stam W179-4) 1,15 >= E/ml
Hulpstoffen: DULBECCO'S GEMODIFICEERD EAGLES MEDIUM
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER, GEZUIVERD


Registratienummer: EU/1/06/348
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juni 2006
Niet beschikbaar