Zoeken

Gardasil, suspensie voor injectie

Werkzame stof: RECOMBINANT HUMAAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 11-L1 PROTEÏNE 80 µg/ml
RECOMBINANT HUMAAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16-L1 PROTEÏNE 80 µg/ml
RECOMBINANT HUMAAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 18-L1 PROTEÏNE 40 µg/ml
RECOMBINANT HUMAAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 6-L1 PROTEÏNE 40 µg/ml
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXYFOSFAATSULFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
BORAX 10-WATER (E 285)
HISTIDINE, (L-)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/06/357
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 september 2006
Niet beschikbaar