Zoeken

Cervarix, suspensie voor injectie

Werkzame stof: RECOMBINANT HUMAAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 16-L1 PROTEÏNE 40 µg/ml
RECOMBINANT HUMAAN PAPILLOMAVIRUS TYPE 18-L1 PROTEÏNE 40 µg/ml
Hulpstoffen: 3-O-DESACYL-4'-MONOFOSFORYLLIPIDE A
ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/07/419
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 september 2007
Niet beschikbaar