Zoeken

Lantus SoloStar 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE GLARGINE


Registratienummer: EU/1/00/134
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 augustus 2004
Niet beschikbaar