Zoeken

Vibramycin SF 100 mg/5ml, oplossing voor injectie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Vibramycin SF en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Vibramycin SF is geïndiceerd voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor de behandeling met doxycycline, bij volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar (zie rubriek 2 – Kinderen).
Vibramycin SF wordt u door uw arts voorgeschreven als een behandeling met capsules of tabletten met hetzelfde werkzame bestanddeel niet mogelijk is. Ook kan uw arts Vibramycin SF toepassen om tijdelijk een grotere hoeveelheid van dit antibioticum in het bloed te bereiken. Meestal wordt, zodra dit mogelijk is, de behandeling met een via de mond toe te dienen vorm voortgezet. Vibramycin SF kan door uw arts worden voorgeschreven bij infecties van de ademhalingswegen, de urinewegen, de geslachtsorganen, het oog of het maagdarmkanaal. Vibramycin SF kan ook worden voorgeschreven bij infecties met griepachtige verschijnselen (Q-koorts, Rickettsiosis/Vlektyfus/Rocky Mountain spotted fever).

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.8: 3 januari 2020. NLD 19J10

Registratienummer: RVG 06396
ATC: J01AA02 - Doxycycline
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 10 januari 1973
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar