Zoeken

Mirena, IUD 20 microgram/24 uur

Werkzame stof: LEVONORGESTREL
ATC: G02BA03 - Plastic Iud With Progestogen
Hulpstoffen: BARIUMSULFAAT
COPOLYMEER VAN DIMETHYLSILOXAAN-METHYLVINYLSILOXAAN
IJZEROXIDE (Type en Kleur onbekend) (E 172)
POLYDIMETHYLSILOXAAN SILASTIC MDF 0373 AFGIFTE MEMBRAAN SLANG
POLYETHYLEEN
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Afleveringsysteem voor intra-uterien gebruik
Toedieningsweg: Intra-uterien gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 107217//16681
Land van herkomst: Bulgarije
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 augustus 2010
Handelsvergunning houder: Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Niet beschikbaar