Zoeken

Levothyroxinenatrium Teva 200 microgram, tabletten

Werkzame stof: LEVOTHYROXINENATRIUM 0-WATER
ATC: H03AA01 - Levothyroxine Sodium
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 108560
Procedurenummer: DE/H/2631/008
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 juni 2013
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar