Zoeken

Fluimucil 200 mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ACETYLCYSTEÏNE
ATC: V03AB23 - Acetylcysteine
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 10903
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 januari 1985
Handelsvergunning houder: Zambon Nederland B.V.
Basicweg 14B
3821 BR AMERSFOORT
Niet beschikbaar