Zoeken

Crestor 10, filmomhulde tabletten 10 mg

Werkzame stof: ROSUVASTATINE CALCIUM 0-WATER 10,4 mg/stuk SAMENSTELLING overeenkomend met
ROSUVASTATINE 10 mg/stuk
ATC: C10AA07 - Rosuvastatin
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRICALCIUMFOSFAAT
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 109412//26872
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 maart 2011
Handelsvergunninghouder: EU-Pharma B.V.
De Steiger 41
1351 AC ALMERE
Niet beschikbaar