Zoeken

Foster NEXThaler 100/6 microgram/inhalatie, inhalatiepoeder

Werkzame stof:
  • BECLOMETASONDIPROPIONAAT 0-WATER 100 µg/dosis
  • FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER 6 µg/dosis SAMENSTELLING overeenkomend met FORMOTEROL 4,9 µg/dosis
ATC: R03AK08 - Formoterol and beclometasone
Hulpstoffen:
  • LACTOSE 1-WATER
  • MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
Farmaceutische vorm: Inhalatiepoeder
Toedieningsweg: Inhalatie


Registratienummer: RVG 110104
Procedurenummer: DE/H/0871/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 november 2012
Handelsvergunninghouder: Chiesi Pharmaceuticals B.V.
Evert van de Beekstraat 1-120
1118 CL SCHIPHOL
Niet beschikbaar