Zoeken

Imovane, tabletten 7,5 mg

Werkzame stof: ZOPICLON
ATC: N05CF01 - Zopiclone
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TARWEZETMEEL
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 11063
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 april 1987
Handelsvergunning houder: Genzyme Europe B.V.
Paasheuvelweg 25
1105 BP AMSTERDAM
Niet beschikbaar