Zoeken

Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Werkzame stof: AMLODIPINEBESILAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
AMLODIPINE
INDAPAMIDE 0-WATER
ATC: C08GA02 - Amlodipine and diuretics
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROL (E 422)
HYPROMELLOSE (E 464)
HYPROMELLOSE (Release controlling polymer)(E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Tablet met gereguleerde afgifte
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 112319
Procedurenummer: NL/H/2637/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 november 2013
Handelsvergunninghouder: Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 SURESNES CEDEX (FRANKRIJK)