Zoeken

diTekiBooster, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD 2 >= E/dosis
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD 20 µg/dosis
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD 20 >= E/dosis
ATC: J07AJ52 - Pertussis, Purified Antigen, Combinations With Toxoids
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 113258
Procedurenummer: DK/H/0143/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 juni 2013
Handelsvergunninghouder: AJ Vaccines A/S
5, Artillerivej
DK-2300 KOPENHAGEN S (DENEMARKEN)
Niet beschikbaar