Zoeken

Metoprololsuccinaat retard Teva 50, tabletten met verlengde afgifte 47,5 mg

Werkzame stof: METOPROLOLSUCCINAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
METOPROLOLTARTRAAT
ATC: C07AB02 - Metoprolol
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHYLMETHACRYLAAT (2:1)
GLUCOSE 0-WATER
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
POVIDON K 90 (E 1201)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Tablet met verlengde afgifte
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 113602
Procedurenummer: DE/H/1386/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 april 2014
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar