Zoeken

Adrenaline Aguettant 0,1 mg/ml, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: ADRENALINEWATERSTOFTARTRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
ADRENALINE
ATC: C01CA24 - Epinephrine
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik, Intramusculair gebruik, Intraossaal gebruik, Endotracheopulmonair gebruik


Registratienummer: RVG 116588
Procedurenummer: UK/H/5688/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 december 2015
Handelsvergunning houder: Laboratoire Aguettant
1, rue Alexander Fleming
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar