Zoeken

Medacinase 100.000 IE, poeder voor oplossing voor intraveneuze infusie

Werkzame stof: UROKINASE 100000 IE/flacon
ATC: B01AD04 - Urokinase
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 11729
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 april 1989
Handelsvergunninghouder: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Theaterstrasse 6
D-22880 WEDEL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar