Zoeken

Omnipaque 140 mg I/ml, injectievloeistof

Werkzame stof: IOHEXOL SAMENSTELLING overeenkomend met
JODIUM (MOLECULAIR)
ATC: V08AB02 - Iohexol
Hulpstoffen: DINATRIUMCALCIUMEDETAAT, GEHYDRATEERD (E 385)
TROMETAMOL
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 11768
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 januari 1987
Handelsvergunninghouder: GE Healthcare B.V.
De Rondom 8
5612 AP EINDHOVEN
Niet beschikbaar