Zoeken

Rabipur poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: RABIËSVIRUSANTIGEEN, FLURY LEP, GEINACTIVEERD 2,5 >= IE/flacon
ATC: J07BG01 - Rabies, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
KALIUMWATERSTOFGLUTAMAAT (L-VORM) (E 622)
NATRIUMCHLORIDE
POLYGELINE
SACCHAROSE
TROMETAMOL
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 117796
Procedurenummer: DE/H/0216/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 juni 2016
Handelsvergunninghouder: Bavarian Nordic A/S
Philip Heymans Allé 3
2900 HELLERUP (DENEMARKEN)
Niet beschikbaar