Zoeken

VaxigripTetra, suspensie voor injectie

Werkzame stof: A-GUANGDONG-MAONAN-SWL1536-2019 (H1N1)PDM09-ACHTIGE STAM (A-GUANGDONG-MAONAN-SWL1536-2019, CNIC-1909)
A-HONG KONG-2671-2019 (H3N2)-ACHTIGE STAM (A-HONG KONG-2671-2019, IVR-208)
B-PHUKET-3073-2013-ACHTIGE STAM (B-PHUKET-3073-2013, wild type)
B-WASHINGTON-02-2019-ACHTIGE STAM (B-WASHINGTON-02-2019, wild type)
ATC: J07BB02 - Influenza, Purified Antigen
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 117963
Procedurenummer: DE/H/1949/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 oktober 2016
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
2 Avenue Pont Pasteur
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar