Zoeken

Eligard 45 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
N-METHYLPYRROLIDON
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 118930//35313
Land van herkomst: Slowakije
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 juni 2016
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar