Zoeken

Fentanyl Kalceks 0,05 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: FENTANYLDIWATERSTOFCITRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
FENTANYL
ATC: N01AH01 - Fentanyl
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 119760
Procedurenummer: NL/H/5121/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juni 2017
Handelsvergunning houder: AS KALCEKS
Krustpils iela 53
LV 1057 RIGA (LETLAND)