Zoeken

Belkyra 10 mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: DEOXYCHOLZUUR
ATC: D11AX24 - Deoxycholic acid
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 120593
Procedurenummer: SE/H/1547/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 augustus 2017
Handelsvergunninghouder: AbbVie B.V.
Wegalaan 9
2132 JD HOOFDDORP
Niet beschikbaar