Zoeken

Yaldigo 1600 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Werkzame stof: MESALAZINE
ATC: A07EC02 - Mesalazine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOLYMEER VAN METHACRYLZUUR-METHYLMETHACRYLAAT (1:2)
GLYCEROLMONOSTEARAAT 40-55 (E 471)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)
Farmaceutische vorm: Tablet met gereguleerde afgifte
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 120637
Procedurenummer: SE/H/1654/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 augustus 2018
Handelsvergunning houder: Tillotts Pharma GmbH
Warmbacherstrasse 80
79618 RHEINFELDEN (DUITSLAND)
Niet beschikbaar