Zoeken

Emvita 5

Werkzame stof: BUFO RANA C800
CUPRUM METALLICUM LMXVIII
PHOSPHORUS D21
PULSATILLA PRATENSIS LMXVI
SUPRARENALIS SUIS (HO) D21
ZINCUM METALLICUM D21
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 120898
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 januari 2021
Handelsvergunning houder: Rubimed B.V.
Avenue Ceramique 223
6221 KX MAASTRICHT
Niet beschikbaar