Zoeken

Biothrax suspensie voor injectie

Werkzame stof: MILTVUUR ANTIGEEN FILTRAAT
ATC: J07AC - Anthrax Vaccines
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
BENZETHONIUMCHLORIDE
FORMALDEHYDE
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: RVG 122270
Procedurenummer: DE/H/4904/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 mei 2018
Handelsvergunning houder: Emergent Sales and Marketing Germany GmbH
Vichystrasse 14
76646 BRUCHSAL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar