Zoeken

Cinacalcet Hetero 90 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: CINACALCETHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
CINACALCET
ATC: H05BX01 - Cinacalcet
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122926
Procedurenummer: NL/H/4390/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 augustus 2020
Handelsvergunning houder: Hetero Europe S.L.
Viladecans Business Park, Edificio Brasil, Catalunya 83-85
08840 VILADECANS (SPANJE)