Zoeken

Sabril 500 mg granulaat voor drank

Werkzame stof: VIGABATRINE
ATC: N03AG04 - Vigabatrin
Hulpstoffen: POVIDON K 30 (E 1201)
Farmaceutische vorm: Granulaat voor drank
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 123765//15722
Land van herkomst: Italië
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 maart 2019
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar