Zoeken

Bivalirudine Splendris 250 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie of infusie

Werkzame stof: BIVALIRUDINE 2-TRIFLUORACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
BIVALIRUDINE
ATC: B01AE06 - Bivalirudin
Hulpstoffen: MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 123779
Procedurenummer: DE/H/5892/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 september 2020
Handelsvergunning houder: Splendris Pharmaceuticals GmbH
Frankfurter Strasse 39
63303 DREIEICH (DUITSLAND)
Niet beschikbaar