Zoeken

Metoject 20 mg=0,4 ml oplossing voor injectie, voorgevulde injectiespuit

Werkzame stof: METHOTREXAAT DINATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
METHOTREXAAT
ATC: L01BA01 - Methotrexate
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik, Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 124066//117113
Land van herkomst: Tsjechië
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 november 2019
Handelsvergunning houder: Dr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Niet beschikbaar