Zoeken

Emcor 5, tabletten 5 mg

Werkzame stof: BISOPROLOLFUMARAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
BISOPROLOL
ATC: C07AB07 - Bisoprolol
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
DIMETICON (E 900)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 12408
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 oktober 1987
Handelsvergunning houder: Merck B.V.
Tupolevlaan 41-61
1119 NW AMSTERDAM- SCHIPHOL-RIJK
Niet beschikbaar