Zoeken

Spirolept 200 miljoen E/ml, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: GEÏNACTIVEERD LEPTOSPIRA INTERROGANS SEROGROUP ICTEROHAEMORRHAGIAE SEROVAR ICTEROHAEMORRHAGIAE Stam Verdun 200000000 E/ml
ATC: J07AX01 - Leptospira Vaccines
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 124202
Procedurenummer: FR/H/0652/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 juli 2019
Handelsvergunninghouder: Imaxio
5-7 rue Saint Roch
75001 PARIJS (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar