Zoeken

APO-go Pod 5 mg/ml oplossing voor infusie in een patroon

Werkzame stof: APOMORFINEHYDROCHLORIDEHEMIHYDRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
APOMORFINE
ATC: N04BC07 - Apomorphine
Hulpstoffen: NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 124244
Procedurenummer: IE/H/0658/004
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 juli 2020
Handelsvergunning houder: Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 BAD VILBEL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar